Om oss

Å trene Aikido er et speil for hverdagslivet, for personlig dannelse og innsikt i vår menneskelige natur og egenart.

Historikk

Aikido er grunnlagt av Morihei Ueshiba (1883-1969) som viet sitt liv til å studere japansk kampkunst (Martial Arts). Han samlet det beste og mest konstruktive av århundrers samuraikultur i aikido. Resultatet er en særegen treningsform og kampkunst.

Treningsform

Treningsformen kan bare forstås gjennom lang personlig erfaring, men vi kan gi en idé om dette ved å ta utgangspunkt i betydningen av begrepene Ai, Ki og Do.

Ai kan oversettes med harmoni eller enhet. Gjennom perfekt kontakt (kimusubi), beveger en seg samtidig som partnerens angrep. Kombinert med et spesielt bevegelsesprinsipp (taisabaki), fanges partnerens angrepsenergi inn i eget kraftfelt. Slik kan en eller flere angripere kontrolleres og uskadeliggjøres.

Filosofi

Ki (japansk), chi (kinesisk) eller prana (indisk) er et sentralt begrep i all orientalsk kultur. Betydningen er livskraft eller universell energi. Denne ligger latent i alt og alle. Utvikling av og bevisst bruk av ki er selve essensen i aikido. Gjennom pusteteknikk og konsentrasjon oppøves gradvis en kraft som er ren fysisk styrke overlegen.

Det er viktig å forstå at treningen først og fremst er en fysisk prosess. Selv om det hjelper å forstå de tekniske og filosofiske elementene godt, så er ikke intellektuell forståelse alene nok for å kunne utvikle seg gjennom Budo. Under selve treningen er fokuset på fullstendig tilstedeværelse og å være åpen for inntrykk og kommunikasjon som ikke bare er verbal. Hva partneren gjør, hvordan kroppen reagerer, hva folk rundt en gjør, det å være oppmerksom på hva som skjer er en viktig del av treningen. Teknisk og filosofisk forståelse er selvsagt også viktig, men grunnen til at man prøver å begrense forklaringene under treningen til det mest essensielle, er fordi man ønsker å åpne opp sansene slik at man kan legge merke til flere ting og på et dypere nivå, også ting som ikke er så lette å sette ord på. For å kunne utvikle seg er første steg å faktisk legge merke til hva det er som skjer.

Do kan oversettes med vei for fysisk og åndelig utvikling og selverkjennelse. All høyere form for japansk kampkunst er utviklet fra teknikk til vei – «veien blir til mens du går».

Aikido legger stor vekt på å bevare denne forståelsen. For den disiplinerte utøver virker treningen derfor som et referansepunkt. Den blir et speil for hverdagslivet, for personlig dannelse og innsikt i vår menneskelige natur og egenart.

Aikido, kampsport, martial art, budo, er først og fremst en metode for egenutvikling basert på gamle japanske kampkunster. Hovedformålet er å bruke kunnskapen og visdommen i disse kampkunstene til å utvikle både kropp, sjel og sinn gjennom treningen. Budo er i hovedsak en fysisk prosess og baserer seg på daglig trening.


Dette sier medlemmene om Aikido

Ypperlig om man ønsker å trene japansk kampsport. Tilknyttet nasjonalt og internasjonalt forbund.

 Kjartan Refvik

Åpen for alle som søker om frihet, balanse, sikkerhet og utvikling.

Serge Viv

Awesome people.

Pawel Wesolowski

Tren en uke gratis med oss.